Tiếng Bổ trợ Quốc tếSửa đổi

Danh từSửa đổi

adverbio (số nhiều adverbios)

  1. Trạng từ, phó từ.

Tiếng GaliciaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh adverbium.

Danh từSửa đổi

adverbio

  1. Trạng từ, phó từ.

Tiếng LatinhSửa đổi

Danh từSửa đổi

adverbiō gt

  1. Vị cách số ít của adverbium.
  2. Tòng cách số ít của adverbium.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh adverbium.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
adverbio adverbios

adverbio

  1. Trạng từ, phó từ.

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi