Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

achieving

  1. Phân từ hiện tại của achieve

Chia động từSửa đổi