Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌæ.kə.də.ˈmɪ.ʃən/

Danh từ sửa

academician /ˌæ.kə.də.ˈmɪ.ʃən/

  1. Viện sĩ.

Tham khảo sửa