Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

a.d. của Ano Domin

  1. Sau công nguyên.
    1540 a.d. — năm 1540 sau công nguyên

Tham khảoSửa đổi