Robot (gọi tắt bot) là một chương trình tự động nhỏ, hoạt động trên Wiktionary, thực hiện một số thao tác thay người. Vì chúng ta không khuyến khích dùng robot, xin hãy đọc những nguyên tắc dưới đây trước khi thiết lập robot nào trên Wiktionary.

Chúng ta nên ưu tiên việc sửa đổi bằng tay, và chúng ta chỉ cho chạy ở đây những robot đã được xây dựng an toàn. Song song với ưu điểm một robot nào có thể làm nhiều việc trong một lúc, hoạt động của nó đòi hỏi cao tính năng của các thiết bị. Có thể dùng robot để tạo ra hay bổ sung dễ dàng vào mục từ, nhưng robot cũng dễ dàng phá hoại. Các robot được xây dựng an toàn mang đến nhiều lợi ích cho dự án Wiktionary.

Quy định về robot

Trước khi chạy robot, nên xin phép ở Wiktionary:Robot/Xin phép. Xin hãy chú thích robot này sẽ làm cái gì. Cộng đồng phải thuận đề nghị của bạn trước. Chờ đợi một tuần để xem nếu có người nào chống đề nghị, nếu không thì chạy thử nó đi trong một thời gian ngắn để cộng đồng xem nó tốt hay không.

Khi xin phép ở Wiktionary:Robot/Xin phép, xin hãy chú thích những thông tin dưới đây:

 1. Nếu người phải chạy nó bằng tay hoặc nó chạy tự động theo giờ
 2. Thời gian sẽ chạy
 3. Nó chạy dựa trên chương trình và ngôn ngữ lập trình nào
 4. Nó làm gì:
  • Tại sao bạn cần chạy nó?
  • Nó có đủ quan trọng để Wiktionary cho phép không?

Bạn nên viết trang thành viên của robot trước khi xin phép ở Wiktionary:Robot/Xin phép:

 1. Chú thích robot có mục đích nào, và nó dựa trên ngôn ngữ lập trình và chương trình nào (thí dụ Python và khuôn khổ pywikipedia).
 2. Chú thích nếu người phải chạy nó bằng tay hay nó chạy tự động theo giờ.
 3. Thời gian sẽ chạy.
 4. Ai chạy nó.
 
Robot ;-)

Ngoài ra, cộng trang thành viên của robot vào thể loại Robot Wiktionary bằng cách gắn tiêu bản {{Tóm tắt về robot Wiktionary}} vào trang đó. Khi đặt tên cho robot, xin chắc chắn là tên này không giống tên đăng ký của bạn quá, và xin chắc chắn là người ta có thể nhìn vào tên và biết rõ ràng rằng nó là robot.

 1. Chờ để lấy cờ robot, để mới đầu cộng đồng có thể theo dõi nó dễ hơn.
 2. Đến khi cộng đồng thuận robot, nên làm robot chờ đợi 30–60 giây giữa sửa đổi. Sau khi cộng đồng đồng ý và một hành chính viên đã phong cờ robot, nên làm nó chờ 10 giây giữa sửa đổi. Khuyên bạn làm nó chờ hơn trong giờ bận và những ngày bận như thứ hai. Có thể chạy robot vào giờ không bận và vào những ngày thường không bận, như là thứ sáu hay thứ bảy để đừng làm máy cơ sở dữ liệu bận quá.
 3. Vào thời gian chỉnh lỗi, người chạy robot nên ngồi trước máy tính khi robot chạy để tắt nó nếu cần, nếu không thì robot có thể bị cấm, và không cho biết trước.
 4. Thay vì chạy bộ "spider", wget đệ quy, hay phần mềm giống để nạp Wiktionary xuống máy của bạn, xin hãy nạp xuống tập tin database dump.
 5. Người chạy robot nên phân biệt những sửa đổi của họ với những sửa đổi của robot, tức là bạn đừng nên sử dụng tài khoản của robot khi trả lời người khác. Người khác có thể nhắn lời vào trang thảo luận của robot hay người chạy, nhưng người chạy có trách nhiệm trả lời, chứ không phải là robot.

Nếu bạn tính bổ túc hay sửa đổi robot không thuộc mục đích đầu tiên, xin hãy nhắn lời vào trang xin phép, nói về những chi tiết. Nguyên tắc này để chắc chắn là không có người chống robot của bạn.

Xem thêm

Liên kết ngoài