Wiktionary:Bảng tần số

Trang này liệt kê tần số các từ và chữ theo ngôn ngữ: