Trợ giúp:Tạo bảng

em là sinh viên em đang cần một source asp mong mọi người giúp em