Thể loại:Chữ Hán bộ 米 + 14 nét

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.