Thể loại:Cách phát âm sai

Thể loại này bao gồm các mục từ có cách phát âm không chính xác, phần nhiều là mục từ tiếng Anh của PiedBot chỉ có cách phát âm hậu tố.