Thảo luận Thành viên:mxn/2016

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Mxn trong đề tài Xác thực dùng hai nhân tố
Thảo luận Thành viên:MxnThảo luận Thành viên:Mxn/2020Thảo luận Thành viên:Mxn/2019Thảo luận Thành viên:Mxn/2018Thảo luận Thành viên:Mxn/2017Thảo luận Thành viên:Mxn/2016Thảo luận Thành viên:Mxn/2015Thảo luận Thành viên:Mxn/2014Thảo luận Thành viên:Mxn/2013Thảo luận Thành viên:Mxn/2012Thảo luận Thành viên:Mxn/2011Thảo luận Thành viên:Mxn/2010Thảo luận Thành viên:Mxn/2009Thảo luận Thành viên:Mxn/2008Thảo luận Thành viên:Mxn/2007Thảo luận Thành viên:Mxn/2006Thảo luận Thành viên:Mxn/2005Thảo luận Thành viên:Mxn/2004
Các tin nhắn gửi cho Nguyễn Xuân Minh vào năm 2016

Không còn ai theo dõi các thảo luận ở trang lưu trữ này. Xin hãy bắt đầu cuộc thảo luận mới tại trang gốc.

lưu ban

Chào anh Minh! The tone of lưu ban is wrong at Wiktionnaire. Fête Phung (thảo luận) 17:56, ngày 8 tháng 4 năm 2016 (UTC)Trả lời

Delete pages

When a delete a page, it does not automatically delete its discussion page also. Is there a way that if I delete a page, the discussion page is automatically deleted? Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 22:38, ngày 29 tháng 4 năm 2016 (UTC)Trả lời

Hi, did you see my message? Nguyentrongphu (thảo luận) 22:27, ngày 6 tháng 5 năm 2016 (UTC)Trả lời
See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Citation

Why [a 1] (look at the source) when accessdate=2016-08-5 then it doesn't work. However, accessdate=2016-08-05 works. The template I am using automatically fills in the accessdate that doesn't have a 0 in it. Can you please fix the template:chú thích web, so that accessdate=2016-08-5 or accessdate=2016-8-5 also work? Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 08:48, ngày 5 tháng 8 năm 2016 (UTC)Trả lời

  1. NHẠC SĨ, (please provide the title of the work)[1], accessed 2016-08-5
Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

The problem occurs at Wikipedia. Please check and fix it at Wikipedia. Thank you! Nguyentrongphu (thảo luận) 11:38, ngày 17 tháng 8 năm 2016 (UTC)Trả lời

 
citation problem

You seem to misunderstand my request for help. The template for this citation automatically fills in the accessdate without the 0. I'm requesting that you make the template works without the 0 OR you make it automatically fills in the 0 when it is necessary please. Thanks! Nguyentrongphu (thảo luận) 20:32, ngày 25 tháng 8 năm 2016 (UTC)Trả lời

Bot

And how come this bot's edits are not hidden? Thành viên:OctraBot. Nguyentrongphu (thảo luận) 23:26, ngày 5 tháng 8 năm 2016 (UTC)Trả lời

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Xác thực dùng hai nhân tố

Chào bạn, nếu có thể, bạn nên kích hoạt chức năng xác thực dùng hai nhân tố (2FA) ngay lập tức để bảo vệ an ninh của wiki này. Quỹ Wikimedia mới bắt đầu thử nghiệm 2FA (mới đầu chỉ cho các bảo quản viên) sau khi một số tài khoản BQV tại Wikipedia tiếng Anh (bao gồm tài khoản của Jimmy Wales) bị hack tuần trước. Để sử dụng 2FA, bạn phải có một ứng dụng 2FA trên điện thoại thông minh hoặc máy tính khi nào muốn đăng nhập vào wiki. Xem tài liệu. Nếu hiện nay bạn chưa có thể sử dụng 2FA, ít nhất nên thay đổi mật khẩu (và không sử dụng lại mật khẩu của trang khác) để tránh vấn đề xâm nhập. Cám ơn sự chú ý của bạn. – Nguyễn Xuân Minh 💬 09:21, ngày 19 tháng 11 năm 2016 (UTC)Trả lời

Quay lại trang của thành viên “Mxn/2016”.