Tiếng ViệtSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

THPT

  1. Viết tắt của trung học phổ thông.

Từ liên hệSửa đổi