Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈpɔr.tʃə.ˌɡiz/
  Hoa Kỳ

Tính từ riêng sửa

Portuguese /ˈpɔr.tʃə.ˌɡiz/

  1. (thuộc) Bồ Đào Nha.

Danh từ riêng sửa

Portuguese /ˈpɔr.tʃə.ˌɡiz/

  1. Người Bồ Đào Nha.
  2. Tiếng Bồ Đào Nha.

Tham khảo sửa