MediaWiki:BlockedExternalDomains.json

Chú ý: Sau khi lưu trang này, phải xóa bộ nhớ đệm (cache) của trình duyệt để những thay đổi hiện ra

  • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
  • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi (Refresh), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
  • Opera: Nhấn tổ hợp Ctrl-F5.
domain"alo88.store"
notes""
domain"mcw77.plus"
notes""
domain"apktodo.io"
notes""
domain"localtouristmuine.com"
notes""
domain"www.kuhin.com"
notes""
domain"9xland.com"
notes""
domain"smiletravel.com.vn"
notes""
domain"t.me"
notes""
domain"hadogarden.com"
notes""
domain"bwproductions.co.za"
notes""
domain"pk14vn.net"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"taxivinhphuc.vinadigtech.vn"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"www.theraise.app"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"icar.vn"
notes""
addedBy"Nguyên Hưng Trần"
domain"www.ume.vn"
notes""
addedBy"WhoAlone"
domain"chamrider-battery.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"piratproxies.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"piratproxy.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"Trendyreplicas.com"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"king88pro.net"
notes""
addedBy"Nguyên Hưng Trần"
domain"mb66.blue"
notes""
addedBy"Nguyên Hưng Trần"
domain"u888b.bet"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"
domain"ngocmedia.pro"
notes""
addedBy"P. ĐĂNG"