Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈdʒæn.jə.ˌwɛr.i/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

January /ˈdʒæn.jə.ˌwɛr.i/

  1. Tháng giêng.

Tham khảo sửa