Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

Hy

  1. () Viết tắt của Henry.

Đồng nghĩaSửa đổi