Hải Vương tinh

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːj˧˩˧ vɨəŋ˧˧ tïŋ˧˧haːj˧˩˨ jɨəŋ˧˥ tïn˧˥haːj˨˩˦ jɨəŋ˧˧ tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːj˧˩ vɨəŋ˧˥ tïŋ˧˥ha̰ːʔj˧˩ vɨəŋ˧˥˧ tïŋ˧˥˧

Danh từ riêngSửa đổi

Hải Vương tinh, Hải Vương Tinh

  1. Sao Hải Vương.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi