Tiếng ViệtSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

HĐND

  1. Viết tắt của hội đồng nhân dân.