Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ su˧˧˧˥ su˧˥˧˧ su˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟə˧˥ su˧˥ɟə˧˥˧ su˧˥˧

Giê-xu, Giêxu

  1. Xem Giê-su