Tiếng AnhSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Bahrainis

  1. Dạng số nhiều của Bahraini.