Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

  1. Before the Common Era (dùng bởi một số tác giả không theo đạo Thiên Chúa).

Đồng nghĩaSửa đổi