Bản mẫu:tiếng

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Ví dụ đối với Bản mẫu:Jpan
{{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Nhật|Tiếng Nhật]]|plain=tiếng Nhật|lc=[[tiếng Nhật]]|script=Jpan}}

Xem thêm