Xem thêm: {{{1}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{also|Pan|PAN|pan-|Pan-}}

sẽ ra

Xem thêm: Pan, PAN, pan-, Pan-

Xem thêmSửa đổi