{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để thêm phát âm IPA vào trang mục từ.

Cách sử dụng

{{IPA
| 1 = Phát âm IPA
| 2 = Phát âm IPA khác
| 3 = Phát âm IPA khác
| 4 = Phát âm IPA khác
}}

Xem thêm

TemplateData

Đây là tài liệu TemplateData cho bản mẫu này.

IPA

Bản mẫu dùng để thêm phát âm IPA vào trang.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Phát âm IPA1

Phát âm IPA cho từ.

Chuỗi dàibắt buộc
Phát âm IPA khác2

Phát âm IPA khác cho từ.

Chuỗi dàitùy chọn
Phát âm IPA khác3

Phát âm IPA khác cho từ.

Chuỗi dàitùy chọn
Phát âm IPA khác4

Phát âm IPA khác cho từ.

Chuỗi dàitùy chọn