Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

Aug.

  1. Viết tắt của August
  2. () Viết tắt của Augustus