Tiếng AnhSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Adidases

  1. Dạng số nhiều của Adidas.

Cách dùngSửa đổi

Có thể được bảo lưu quyền nhãn hiệu.