Tiếng AnhSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Adelaidians

  1. Dạng số nhiều của Adelaidian.