Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ kaː˧˧˧˥ kaː˧˥˧˧ kaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ kaː˧˥˧˥˧ kaː˧˥˧

Từ viết tắt sửa

AK

  1. Súng tiểu liên (do Ca-las-nhi-cốp, người Liên Xô sáng chế năm 1947).

Dịch sửa

Tham khảo sửa