Đa ngữSửa đổi


 
🗽 U+1F5FD, 🗽
STATUE OF LIBERTY
🗼
[U+1F5FC]
Miscellaneous Symbols and Pictographs 🗾
[U+1F5FE]

Ký tựSửa đổi

🗽

  1. Tượng Nữ thần Tự do.