Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

커피 (keopi)

  1. cà phê
    beullaek-keopi
    cà phê đen
    aiseu-keopi
    cà phê đá