Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

대학교 (daehakgyo)

  1. trường đại học