Tiếng Quan Thoại sửa

 
阿曼

Cách phát âm sửa

  • Phiên âm: a man

Danh từ riêng sửa

阿曼

  1. Tên nước Oman, một quốc gia ở Trung Đông