Xem thêm: 阿拉伯語

Tiếng Trung Quốc sửa

Để biết cách phát âm và định nghĩa của – xem 阿拉伯語.
(Mục từ 阿拉伯语, là dạng giản thể của 阿拉伯語.)