Tiếng Quan Thoại sửa

 
阿塞拜疆

Cách phát âm sửa

  • Phiên âm: a sai bai jiang

Danh từ riêng sửa

阿塞拜疆

  1. Tên nước Azerbaijan, một quốc gia ở Tây Á.