Tiếng Trung Quốc sửa

Cách phát âm sửa


Địa danh sửa

阿什哈巴德

  1. Ashgabat (thủ đô của Turkmenistan).