Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

總理

  1. thủ tướng.