Tiếng Trung Quốc sửa

Cách phát âm sửa


Địa danh sửa

河內

  1. Hà Nội.
    我爱河内
    Tôi yêu Hà Nội.