Tiếng AfrikaansSửa đổi

Danh từSửa đổi

外族

  1. Ngoại tộc.