Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
əwŋ˧˥ fawŋ˧˥ə̰wŋ˩˧ fa̰wŋ˩˧əwŋ˧˥ fawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
əwŋ˩˩ fawŋ˩˩ə̰wŋ˩˧ fa̰wŋ˩˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa