Tiếng TháiSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. thay thế, thế
    ช่วยทำงานแทนเขา – Làm ơn làm việc thay thế anh ấy.

Từ ghépSửa đổi