Tiếng TháiSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. làm.
    คุณกำลังทำอะไร — Bạn đang làm gì?

Từ ghépSửa đổi

ทําบุญ