Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

шрифт

 1. (Bộ, cỡ, kiểu) Chữ in.
  крупный шрифт — [bộ, cỡ, kiểu] chữ lớn
  мелький шрифт — [bộ, cỡ, kiểu] chữ nhỏ
  полужирный шрифт — [bộ, cỡ, kiểu] chữ đậm, vừa
  курсивный шрифт — [bộ, cỡ, kiểu] chữ ngả, in ngả
  светлый шрифт — [bộ, cỡ, kiểu] chữ mảnh, chữ in mảnh nét
  готический шрифт — [bộ, cỡ, kiểu] chữ gô-tích

Tham khảoSửa đổi