Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

хвастать Hoàn thành (Hoàn thành: похвастать) ‚разг.

  1. Xem хвастаться.

Tham khảoSửa đổi