Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

s тварь (,разг.)

  1. уст. — con vật, sinh vật
    бран. — (мерзкий человек) — đồ súc sinh

Tham khảoSửa đổi