Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

счесть Hoàn thành

  1. Xem считать.

Tham khảoSửa đổi