Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

сдёрнуть Hoàn thành

  1. Xem сдёргивать.

Tham khảoSửa đổi