Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

поумнеть Hoàn thành

  1. Xem умнеть.

Tham khảoSửa đổi