латинский

Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

латинский

  1. (Thuộc về) La tinh.
    латинский алфавит — bảng chữ cái la tinh
    латинский язык — tiếng la tinh

Tham khảoSửa đổi