Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ˧˧ ɗa̰ːʔk˨˩ɗɔ˧˥ ɗa̰ːk˨˨ɗɔ˧˧ ɗaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔ˧˥ ɗaːk˨˨ɗɔ˧˥ ɗa̰ːk˨˨ɗɔ˧˥˧ ɗa̰ːk˨˨

Động từ sửa

đo đạc

  1. Đo (nói khái quát).
    Đo đạc ruộng đất.