Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤wŋ˨˩ ʨïŋ˧˧ɗəwŋ˧˧ tʂïn˧˥ɗəwŋ˨˩ tʂɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˧ tʂïŋ˧˥ɗəwŋ˧˧ tʂïŋ˧˥˧

Danh từ

sửa
  1. Người trinh nữ