Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔŋ˨˩ li˧˥ɗḭ̈n˨˨ lḭ˩˧ɗɨn˨˩˨ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïŋ˨˨ li˩˩ɗḭ̈ŋ˨˨ li˩˩ɗḭ̈ŋ˨˨ lḭ˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi